Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

ADDRESS

SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Str., Dist. 7, Ho chi minh city

Customer's Service:

National Trade Fair & Advertising JSC (VINEXAD)
Address: 9 Dinh Le St., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3825 5546 Ext: 436
Mobile: +84 912 000 406
Email: vietfood@vinexad.com.vn
Website: www.vinexad.com.vn