Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

KHU GIAN HÀNG QUỐC GIA BA LAN

C101 block

Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia hỗ trợ phát triển ngành thực phẩm nông nghiệp Ba Lan

www.kowr.gov.pl

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

POLISH CHAMBER OF COMMERCE PROMOTION

B135

Thịt bò, lợn tươi, đông lạnh…từ Ba Lan

www.tastefuleurope.eu

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức