Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

 V.S.EXPORT

D-137-A

Dehydrated Onion, Garlic & Spices

www.vsexport.in            

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

ASHA COTTON

D 162-A

Dehydrated onion, fried onion & garlic, fried garlic

www.ashafoodz.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

ASHA FOODS

D161

Dehydrated white, pink,red onion flakes, mince,chopped ,granual tosted and fried onion & garlic cloves, mince, chopped, granuals and fried garlic

www.ashafoodz.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

BHALALA FOODS PVT LTD.

D138

Dehydrated Onion (white, red and pink); Dehydrated Garlic

http://www.bhalalafoods.in/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

BISCUIT BASKET FOODS PVT.LTD.

D142

Butter Cookies

www.arabakers.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CHAKRADHAR CHEMICALS (P) LTD.

D158

Fertilizer

www.chakradhar.co.in

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

DAKSH FOODS PVT LTD

G-120

Dehydrated onions (Kibbled, powder, minced, granules, chopped, toasted); Dehydrated garlic (Flakes, powder, minced, granules, cloves)

WWW.DAKSHFOODS.COM

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

DHIMAN ENGINERS

D141-A

Candy , toffee , Ball Lollipop , Flat Lollipop, Bubblegum

www.dhimanindia.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

FIESTO EXIM PVT LTD

D137

Dehydrated onions (Kibbled, powder, minced, granules, chopped, toasted); Dehydrated garlic (Flakes, powder, minced, granules, cloves)

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

FINE FOODS INDUSTRIES

G-121A

Dehydrated Onion, Garlic & Spices

www.finefoodsindustries.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức