Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

AL-NASIR EXPORTS PVT. LTD

A101

Sản phẩm từ thịt bò

http://www.alnasirexports.com/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

ALLANASONS PRIVATE LIMITED

B109, B110, B125, B126

Thịt bò đông lạnh

https://www.allanagroup.in

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

NABEEL MEATEX

A151

Thưc phẩm

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RAJYOG

A150

Thưc phẩm

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức