Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

CÔNG TY TNHH LEARTH VIỆT NAM

A144, A145, A158, A159

Các sản phẩm thực phẩm từ Singapore và bao bì đóng gói

www.mylearth.com.vn

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SI PHARMA PTE LTD

B145

Thưc phẩm chức năng

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNRISE F&B VIETNAM CO.,LTD

A103

Thực phẩm ăn liền Singapore

www.facebook.com/sunrisef&bvietnam/

Liên hệ doanh nghiệp
list5828list5828list5828list5828

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức