Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

SUNPOWER CAN PRODUCTS COMPANY

E138

Hộp thiếc, lon thiếc, bao bì đóng gói bằng thiếc, quà lưu niệm bằng thiếc.

www.sunpowercan.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TOWN DRAGON LIMITED

A191,192

Kẹo nổ Striking; Kẹo mút nổ Striking; Bắp nổ Striking; Kẹo bông gòn Striking; Kẹo chỉ Yuhin

www.striking.com.hk

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức