Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

AL -AALI EXPORTS PRIVATE LIMITED

E104

Thịt trâu không xương đông lạnh và nội tạng

www.marhabagroup.in

Liên hệ doanh nghiệp
list6369list6369list6369list6369list6369

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

AL AMMAR FROZEN FOODS EXPORTS PVT. LTD

B159, B160

Thịt trâu rút xương đông lạnh và nội tạng

www.al-ammar.in

Liên hệ doanh nghiệp
list6230

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

AL-NASIR EXPORTS PVT. LTD

A101

Sản phẩm từ thịt bò

http://www.alnasirexports.com/

Liên hệ doanh nghiệp
list6040list6040list6040list6040list6040

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

AL-SAMI AGRO PRODUCTS PVT LTD

A127

Thịt tươi và thịt đông lạnh

www.alsami.in

Liên hệ doanh nghiệp
list6057list6057list6057list6057

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

ALLANASONS PRIVATE LIMITED

B109, B126

Thịt Halal đông lạnh và nội tạng

https://www.allana.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6098list6098list6098list6098list6098

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

FAIR EXPORTS (INDIA) PVT LTD

B146,B147

Cá, Thịt bò

www.fairexports.net

Liên hệ doanh nghiệp
list6112list6112list6112list6112list6112list6112

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

I. AHMED & COMPANY (COLD STORAGE &EXPORTS) PVT. LTD.

D117

Thịt trâu rút xương đông lạnh và nội tạng

www.iahmed.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6346list6346list6346list6346

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

INTERNATIONAL AGRO FOODS

E134

Thịt trâu rút xương đông lạnh và các sản phẩm và nội tạng của thịt

www.agrofoods.in

Liên hệ doanh nghiệp
list6272list6272list6272list6272

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KRYSTAL FARM FRESH

E137

Hành, tỏi, rau và gia vị Ấn Độ

www.krystalfarmfresh.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6260list6260list6260list6260

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MIRHA EXPORTS PVT. LTD.

A150,A151

Thịt bò rút xương đông lạnh

www.mirhaexports.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6232list6232list6232

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MS AGRO FOODS

E115

Thịt trâu rút xương đông lạnh và nội tạng

msagrofoods.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6261

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

R&D ENGINEERS R&D ENGINEERS

B110

Bánh kem, bánh xếp

www.rndwafer.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6099list6099list6099list6099

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RAYBAN FOODS PVT LTD

A110

Thịt trâu rút xương đông lạnh Halal

Liên hệ doanh nghiệp
list6262list6262list6262list6262list6262

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RUSTAM FOODS PVT.LTD.

A107

Thịt trâu

www.rustamfoods.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6046list6046list6046list6046

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SANGLE AGRO PROCESING PVT'LTD

A117

"Hành tươi Ấn Độ, Nho khô, Rau"

www.farmfreshexports.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6052list6052list6052list6052

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức