Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

CÔNG TY TNHH LEARTH VIỆT NAM

A144, A145, A158, A159

Các sản phẩm thực phẩm từ Singapore và bao bì đóng gói

www.mylearth.com.vn

Liên hệ doanh nghiệp
list6068list6068list6068list6068

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CRIMSONLOGIC PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Vận chuyển

www.crimsonlogic.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6071list6071list6071list6071

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

FONG YIT KAYA PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

WWW.FONGYITKAYA.COM

Liên hệ doanh nghiệp
list6080list6080list6080list6080

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

HOCK LIAN HUAT FOODSTUFF INDUSTRY PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Đồ ăn nhẹ

hlhfoods.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6074list6074list6074

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

L'EARTH (S) PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm, đồ uống

www.mylearth.com.sg

Liên hệ doanh nghiệp
list6069list6069list6069list6069

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

LIM KEE FOOD MANUFACTURING PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.limkee.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6072list6072list6072list6072

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MING FA FOOD INDUSTRIES PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.mingfafishball.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6077list6077list6077list6077

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

OH CHIN HING SESAME OIL FACTORY

A144, A145, A158, A159

Dầu mè

https://www.ohchinhing.com.sg/

Liên hệ doanh nghiệp
list6081list6081list6081list6081

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

PONDOK ABANG

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.pondokabang.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6079list6079list6079list6079

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

PS FOOD & BEVERAGE (S) PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Đồ uống

www.vietjoy.com.sg

Liên hệ doanh nghiệp
list6070list6070list6070list6070

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SBAV

A144, A145, A158, A159

Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam

https://www.sbav.sg/

Liên hệ doanh nghiệp
list6075

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SI PHARMA PTE LTD

B145

Thưc phẩm chức năng

Liên hệ doanh nghiệp
list6111list6111

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SINGSHIOK

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm, đồ uống

www.mylearth.com.vn

Liên hệ doanh nghiệp
list6073list6073

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNRISE F&B VIETNAM CO.,LTD

A103

Thực phẩm ăn liền Singapore

www.facebook.com/sunrisef&bvietnam/

Liên hệ doanh nghiệp
list6042list6042list6042list6042

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TROPIC FARM LTD.CO

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm chức nắng

http://tropicfarm.vn/

Liên hệ doanh nghiệp
list6078list6078list6078list6078

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

WAHYU BRAND

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.wahyubrand.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6076list6076list6076list6076

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức