Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

AGRO-ALLIANCE HOLDING

C135

Ngũ cốc và yến mạch

https://www.agro-al.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6295

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

AGROCOMPLEX NAMED AFTER N.I. TKACHEV

C135

Sữa, gạo và thịt

https://www.agrokomplex.ru/

Liên hệ doanh nghiệp
list6276list6276list6276list6276list6276

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

ALCOHOL SIBERIAN GROUP

C135

Đồ uống

https://www.asg.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

APK TRADING COMPANY

A156,A157

Thịt đông lạnh

Liên hệ doanh nghiệp
list6089list6089list6089list6089

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

BAIKAL AQUA

C135

Nước đóng chai

https://tkbaikalaqua.com/

Liên hệ doanh nghiệp
list6277

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

BELYOV CONFECTIONERY COMPANY

C135

Bánh kẹo thủ công

https://pastila1881.com/en

Liên hệ doanh nghiệp
list6296

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

BLAGO GROUP

C135

Dầu thực vật

https://www.gcblago.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6278

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CHERNOGOLOVKA GROUP OF COMPANIES

C135

Đồ uống không cồn

https://chernogolovka.com/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CONCERN POKROVSKY

C135

Các sản phẩm nông sản

https://concernpokrovsky.com/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6285

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

DAMATE GROUP

C135

Gà tây, vịt và sữa bò

https://www.acdamate.com/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

EFKO GROUP OF COMPANIES

C135

Nguyên liệu thực phẩm cho bánh kẹo và bánh mỳ

https://www.efko.ru/en/ https://hi-food.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

EIGHT PEAKS

C135

Nước khoáng thiên nhiên cao cấp

https://eightpeaks.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6279

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

EKONIVA

C135

Chăn nuôi bò thịt, bò sữa, thực phẩm hữu cơ, sản xuất sữa và cung cấp máy móc nông nghiệp

https://ekoniva-apk.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MAY

C135

Các sản phẩm đồ uống

https://www.themay.com/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6282

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

OOO TC "MIRATORG"

C135

Thịt và gia cầm

https://miratorg.ru

Liên hệ doanh nghiệp
list6163list6163list6163list6163

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

OZK GROUP

C135

Ngũ cốc

https://ozk-group.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6294

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

POBEDA CONFECTIONERY

C135

Bánh kẹo

https://www.pobedavkusa.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6284

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RESOURCE AGRIBUSINESS GROUP

C135

Thịt gia cầm và dầu hướng dương

https://www.gapresurs.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6280

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RUSAGRO GROUP

C135

Đường và các sản phẩm gia cầm

https://www.rusagrogroup.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RUSAGRO MEAT BUSINESS

C135

Các sản phẩm từ thịt lợn

https://www.rusagrogroup.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6289

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức