Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

YoungPoong Co., Ltd.

Online

Bánh gạo Hàn Quốc

http://www.ypfoods.co.kr/

Liên hệ doanh nghiệp
list5067list5067list5067

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Y&B Food Inc.

Online

Bánh gạo

http://ybfood.co.kr/default/

Liên hệ doanh nghiệp
list5062list5062list5062

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

VinegarPark

Online

Dấm chế biến

https://vinegarpark.com/index.html

Liên hệ doanh nghiệp
list5160list5160list5160

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

The Byul Food

Online

Rong biển muối và sấy

http://www.byulfood.cn/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list5064list5064list5064

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNGCHAN FOOD

Online

Bánh gạo Hàn Quốc

http://www.sungchan.co.kr/

Liên hệ doanh nghiệp
list5075list5075list5075

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Okra international

Online

Bánh gạo Hàn Quốc

www.okraint.com

Liên hệ doanh nghiệp
list5071list5071list5071list5071

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MIDM Agricultural Union Corportaion

Online

Bánh gạo

https://blog.daum.net/3572790/

Liên hệ doanh nghiệp
list5072list5072list5072

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Mammos Confectionery Co., Ltd.

Online

RICE SNACK

http://www.mammos.co.kr/

Liên hệ doanh nghiệp
list5057list5057list5057

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.

Online

Lá rong biển muối và sấy

http://www.kckim.com/

Liên hệ doanh nghiệp
list5065list5065list5065

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KOREA RICE BIO

Online

Bánh gạo và cơm cháy Hàn Quốc

http://www.ricewell.kr/

Liên hệ doanh nghiệp
list5073list5073

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức