Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

WAHYU BRAND

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.wahyubrand.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6076list6076list6076list6076

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TROPIC FARM LTD.CO

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm chức nắng

http://tropicfarm.vn/

Liên hệ doanh nghiệp
list6078list6078list6078list6078

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNRISE F&B VIETNAM CO.,LTD

A103

Thực phẩm ăn liền Singapore

www.facebook.com/sunrisef&bvietnam/

Liên hệ doanh nghiệp
list6042list6042list6042list6042

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SINGSHIOK

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm, đồ uống

www.mylearth.com.vn

Liên hệ doanh nghiệp
list6073list6073

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SI PHARMA PTE LTD

B145

Thưc phẩm chức năng

Liên hệ doanh nghiệp
list6111list6111

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SBAV

A144, A145, A158, A159

Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam

https://www.sbav.sg/

Liên hệ doanh nghiệp
list6075

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

PS FOOD & BEVERAGE (S) PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Đồ uống

www.vietjoy.com.sg

Liên hệ doanh nghiệp
list6070list6070list6070list6070

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

PONDOK ABANG

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.pondokabang.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6079list6079list6079list6079

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

OH CHIN HING SESAME OIL FACTORY

A144, A145, A158, A159

Dầu mè

https://www.ohchinhing.com.sg/

Liên hệ doanh nghiệp
list6081list6081list6081list6081

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MING FA FOOD INDUSTRIES PTE LTD

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.mingfafishball.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6077list6077list6077list6077

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức