Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

UNION OF JUICE, WATER AND BEVERAGE PRODUCERS (DRINKSUNION)

C135

Nước trái cây và đồ uống không cồn

https://souznapitki.ru/english/

Liên hệ doanh nghiệp
list6288

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

UNICONF (UNITED CONFECTIONERS)

C135

Bánh kẹo

https://eng.uniconf.ru/

Liên hệ doanh nghiệp
list6283

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TARGET AGRO

C135

Các sản phẩm nông sản Nga

https://targetagro.sg/https://anksoya.com/

Liên hệ doanh nghiệp
list6290

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RUSSIAN UNION OF GRAIN EXPORTERS (RUSGRAIN UNION)

C135

Ngũ cốc của Nga

https://rusgrain.org/en/about/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RUSAGRO MEAT BUSINESS

C135

Các sản phẩm từ thịt lợn

https://www.rusagrogroup.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6289

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RUSAGRO GROUP

C135

Đường và các sản phẩm gia cầm

https://www.rusagrogroup.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

RESOURCE AGRIBUSINESS GROUP

C135

Thịt gia cầm và dầu hướng dương

https://www.gapresurs.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6280

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

POBEDA CONFECTIONERY

C135

Bánh kẹo

https://www.pobedavkusa.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6284

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

OZK GROUP

C135

Ngũ cốc

https://ozk-group.ru/en/

Liên hệ doanh nghiệp
list6294

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

OOO TC "MIRATORG"

C135

Thịt và gia cầm

https://miratorg.ru

Liên hệ doanh nghiệp
list6163list6163list6163list6163

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức