Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

YOGI FOODS

G116

Dehydrated Onions and Garlic products

www.yogifoods.co.in

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

WORLD DEHYDRATES FOODS & SPICES

G117

Dehydrates food & spices

www.worlddehydrates.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

VICTORS

D145

Butter Cookies

www.victors.co.in

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

VAKIL FOODS

D166-A

Dehydrated onion and fried onion

www.vakilfoods.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TIRUPATI FOODS

D158-A

Dehydrated Onion,Garlic

WWW.TIRUPATIFOODS.IN

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TIRUPATI EXPOTRS

D140

Dehydrated White Onion, Dehydrated Red Onion & other spices

http://www.tirupatigroupind.com/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TARGET INNOVATIONS

D147

Design, engineering and production of metal detectors and product inspection systems

www.targetinnovations.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNCREST FOOD MAKERS

D141

Toffees, lolipops, candies, gum,…

www.derbyindia.in

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUBHASH MASALA

D145

Indian spices

www.subhashmasala.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SKY AGRI EXPORTS

D163

Dehydrated onion, garlic, ginger, indian spices,…

www.skyagriexport.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức