Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

TOWN DRAGON LIMITED

A191,192

Kẹo nổ Striking; Kẹo mút nổ Striking; Bắp nổ Striking; Kẹo bông gòn Striking; Kẹo chỉ Yuhin

www.striking.com.hk

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNPOWER CAN PRODUCTS COMPANY

E138

Hộp thiếc, lon thiếc, bao bì đóng gói bằng thiếc, quà lưu niệm bằng thiếc.

www.sunpowercan.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức