Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

TARGET AGRO

C135

Các sản phẩm nông sản Nga

https://targetagro.sg/https://anksoya.com/

Liên hệ doanh nghiệp
list6290

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TẬP ĐOÀN NƯỚC GIẢI KHÁT TÂN HIỆP PHÁT

Lb05

Nước giải khát

www.thp.com.vn

Liên hệ doanh nghiệp
list6182list6182list6182list6182list6182

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

TABIT LTD.

C101

Mỳ ống

www.bartolini.com.pl

Liên hệ doanh nghiệp
list6155list6155list6155list6155

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SUNRISE F&B VIETNAM CO.,LTD

A103

Thực phẩm ăn liền Singapore

www.facebook.com/sunrisef&bvietnam/

Liên hệ doanh nghiệp
list6042list6042list6042list6042

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SONGHAK KOREA RED GINSENG

C160

Hồng sâm

www.shhongsam.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6326list6326list6326list6326

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SINGSONG FOOD CORPORATION

C105b

Thực phẩm truyền thống Hàn Quốc

http://singsongfood.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6127list6127list6127list6127

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SINGSHIOK

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm, đồ uống

www.mylearth.com.vn

Liên hệ doanh nghiệp
list6073list6073

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SI PHARMA PTE LTD

B145

Thưc phẩm chức năng

Liên hệ doanh nghiệp
list6111list6111

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SHIN HWA DANG CONFECTIONERY CO.

B139

Bánh

http://www.shdconf.com/?l=en

Liên hệ doanh nghiệp
list6121list6121list6121list6121

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

SEJONG BREWING

B162

Rượu truyền thống Hàn quốc

http://www.sjbrewery.co.kr/

Liên hệ doanh nghiệp
list6122list6122list6122list6122

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức