Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

TROPIC FARM LTD.CO

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm chức nắng

http://tropicfarm.vn/

Liên hệ doanh nghiệp
list6078list6078list6078list6078

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

UNICONF (UNITED CONFECTIONERS)

C135

Bánh kẹo

https://eng.uniconf.ru/

Liên hệ doanh nghiệp
list6283

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

UNION OF JUICE, WATER AND BEVERAGE PRODUCERS (DRINKSUNION)

C135

Nước trái cây và đồ uống không cồn

https://souznapitki.ru/english/

Liên hệ doanh nghiệp
list6288

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

WAHYU BRAND

A144, A145, A158, A159

Thực phẩm

www.wahyubrand.com

Liên hệ doanh nghiệp
list6076list6076list6076list6076

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

WINE QUALITY LEGEND

A160~A162

Rượu vang từ Hy Lạp, Bulgari, Romania

https://winequalitylegend.eu

Liên hệ doanh nghiệp
list6090list6090list6090list6090

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

YOUNG POONG CO LTD

B142

Topokki Hàn Quốc

http://www.ypfoods.co.kr/eng/

Liên hệ doanh nghiệp
list6131list6131list6131list6131list6131list6131list6131list6131list6131list6131

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức