Theo dõi Fanpage

Danh sách các nhà triển lãm

MONGGO FOODS INC.

Thực phẩm truyền thống Hàn Quốc

http://www.monggofood.co.kr

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MOM & YOUNG BIO AGRICULTURAL CORPORATION

B130

Sản phẩm chế biến từ Gạc hươu

www.momnyoung.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MANJUN FOOD CO., LTD

B144

Lá rong biển, rong biển nướng, bim bim rong biển

www.manjun.net

Liên hệ doanh nghiệp
list5880list5880list5880list5880

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

MAMMOS CONFECTIONERY CO.,LTD.

Bánh quy lành mạnh tốt cho sức khỏe

http://www.mammos.co.kr/en/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

LONG QUAN SAFE FOOD JOINT STOCK COMPANY

E142, E143

Đồ uống không cồn

www.bidrico.com

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KOREA JANG COOPERATIVE

C105~C108; C127~C130

Thực phẩm truyền thống Hàn Quốc

http://www.koreajang.or.kr/

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KHU GIAN HÀNG QUỐC GIA INDONESIA

B101~B104,B131~B134

Thực phẩm đồ uống sản xuất tại Indonesia

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KHU GIAN HÀNG QUỐC GIA BA LAN

C101 block

Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia hỗ trợ phát triển ngành thực phẩm nông nghiệp Ba Lan

www.kowr.gov.pl

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KEUMDONGI CO.,LTD (HAENONG)

B123

http://www.haenong.co.kr

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

KEUMDONGI CO.,LTD (HAENONG)

B123

Rong biển

http://www.haenong.co.kr

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức