Theo dõi Fanpage

Chương trình Triển lãm

Chương trình Triển lãm

29 Jun 2019

Thông tin đang được cập nhật…

LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY VINEXAD – Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:: +84-24- 38255546 (ext 436) – Fax: +84-243-9363085

E-mail: vietfood@vinexad.com.vn Web: www.foodexvietnam.com

Điều hành chung – Phó Tổng Giám Đốc VINEXAD :

Bà Nguyễn Thu Hồng

H/P: 090 406 5858

Phu trách nội dung, thông tin: PGĐ VINEXAD TLSK

Bà Đào Thu Hà,

H/P: 0912 000 406

Tiểu ban dàn dựng, bàn giao mặt bằng:

Ông Nguyễn Quốc Vinh/ Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

H/P: 0915 011 118/ 0913368489

Tiểu ban hàng hóa

Ông Nguyễn Quốc Vinh/ Ông Ngô Thanh Minh

H/P:0915 011 118/ 0903498285

Tiểu ban Dịch vụ, thuê đồ:

Bà Nguyễn Kim Dung, Bà Hồ Thiên Trang

0913 597954/0902120694

Tiểu ban Tài chính

Bà Nguyễn Tuyết Mai

H/P. 098 963 0887

Tiểu ban cung cấp thẻ ra vào, bảo vệ:

Bà Đỗ Thu Hương, Ông Nguyễn Hữu Tình

H/P: 091 334 1629/0916863095

Phụ trách khách tham quan, Hội thảo chuyên đề:

Bà Đỗ Thu Hương, Bà Hồ Thiên Trang

H/P: 091 334 1629/0902120694

WWW. FOODEXVIETNAM.COM

· Chương trình trên có thể bị thay đổi theo thực tế

· Khách hàng phải đeo thẻ trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ, kể cả quá trình dàn dựng và tháo dỡ.

  • Trẻ em dưới 15 tuổi không được vào nhà Triển lãm
  • Khách hàng phải tự bảo quản tư trang, hành lý trong thời gian dàn dựng, tháo dỡ và diễn ra Triển lãm
  • Trong thời gian mở cửa triển lãm không được vận chuyển và tháo dỡ hàng nếu không được sự chấp thuận của Ban tổ chức.
  • Trong thời gian dàn dựng/trang trí gian hàng hoặc vận chuyển hàng vào/ra, khách hàng phải tự bảo quản hàng hoá của mình. Trước giờ khai mạc, và trong thời gian khách hàng vận chuyển hàng vào/ra và thời gian mở cửa Triển lãm, Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hoá của khách bị mất, hoặc bị hỏng.
  • Ban tổ chức ưu tiên các đăng ký thuê thiết bị và dịch vụ hỗ trợ trước thời gian khai mạc 10 ngày, đối với các đăng ký thuê đồ trong thời gian dàn dựng Triển lãm, khách hàng phải chấp nhận sự phục vụ chậm trễ.

Dành cho quảng cáo

Chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài & Đồng tổ chức